รดน้ำขอพรปีใหม่ไทย

 ผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ นำโดยคุณสุชญา ศิริธัญภร รองผอ.กองวิชาการ รดน้ำขอพรปีใหม่ไทยจากพระมหาธิติ อนุภทฺโท ผู้อำนวยการกองวิชาการ ณ ห้องผู้อำนวยการ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร อยุธยา ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากทุก ประสบแต่ความสุขตลอดปี ... เพิ่มเติม

เอกสารประกอบ :