หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. | สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ค้นหา
id year class name address subject ประกาศ
646 2563 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Ms. Nang Lang Kham Myanmar Educational Administration ประกาศ
645 2563 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Mrs. Yin Yin Win Myanmar Public Administration ประกาศ
644 2563 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Mr. Sorphorn Ouk Cambodia Public Administration ประกาศ
643 2563 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Mrs. Myint Myint Win Myanmar Educational Administration ประกาศ
642 2563 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Assoc. Prof. Dr. Shantipal Suresh Ohol India Buddhist Studies ประกาศ
641 2563 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ H.H. Prince Dr. Sisowath Rithyravong Cambodia Buddhist Management ประกาศ
640 2563 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ H.E. Mr. Xaysomporn Phomvihan Laos Buddhist Studies ประกาศ
639 2563 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Maharaja Bahadur H.M. Mrigendra Pratap Shahi India Buddhist Studies ประกาศ
638 2563 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Ven. Vanna Thera Myanmar Peace Studies ประกาศ
637 2563 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most. Ven. Dr. Thich Duc Thien Veitnam Buddhist Studies ประกาศ
636 2563 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most. Ven. Somdech Pheach Buddhajayamuni (Khim Son) Cambodia Buddhist Studies ประกาศ
635 2563 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most. Ven. Ri Heng Malaysia Buddhist Studies ประกาศ
634 2563 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Ven. Jin Kyun Lee (Dong Bong) Korea Educational Administration ประกาศ
633 2563 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most. Ven. Bhaddhanta Chandimabhivamsa Myanmar Buddhist Studies ประกาศ
632 2563 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most. Ven. Kohgi KASSAI Japan Vipassanabhavana ประกาศ
Total: 646 subjects, Page: 1/44, First Page | « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th