หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. | สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

ค้นหา
id year class name address subject ประกาศ
1996 2561 เข็มเกียรติคุณ Ms. Wong Lai Yee Hong Kong ประกาศ
1995 2561 เข็มเกียรติคุณ Ms. CHEUNG Shuk Fung Hong Kong ประกาศ
1994 2561 เข็มเกียรติคุณ Mrs. Teo Siao Wei Malaysia ประกาศ
1993 2561 เข็มเกียรติคุณ Mr.Bounthavy Phonethasine Lao PDR ประกาศ
1992 2561 เข็มเกียรติคุณ Mr.Teo Guek Hong (Martin Teo) Malaysia ประกาศ
1991 2561 เข็มเกียรติคุณ AGGA MAHA SIRI SUDDHAMMA SINGI DAW MYINT MYINT WIN (Myint Myint Win) Myanmar ประกาศ
1990 2561 เข็มเกียรติคุณ SIRI SUDDHAMMA SING DAW SANDAR WIN (Mrs.Sandar Win) Myanmar ประกาศ
1989 2561 เข็มเกียรติคุณ Mr.Mi Xiong China ประกาศ
1988 2561 เข็มเกียรติคุณ Mr.Uethuji Hidenori Japan ประกาศ
1987 2561 เข็มเกียรติคุณ Mr.Gamini Ranjith Bandara Sri Lanka ประกาศ
1986 2561 เข็มเกียรติคุณ Mr.Wang Li China ประกาศ
1985 2561 เข็มเกียรติคุณ Dr.Ye Aung Myanmar ประกาศ
1984 2561 เข็มเกียรติคุณ Ms.Khounmy Panyanouvong Lao PDR ประกาศ
1983 2561 เข็มเกียรติคุณ H.E.Mr. Neak Sambo Cambodia ประกาศ
1982 2561 เข็มเกียรติคุณ นางสาวอุทัยวรรณ แก้วพิจิตร จังหวัดลพบุรี ประกาศ
Total: 1996 subjects, Page: 1/134, First Page | « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th