หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หนังสือทั้งหมด

   » วิชาการ

   » ธรรมบรรณาการ

   » ประกอบการสอน

   » เอกสารประกอบประชุม

   » สูจิบัตร

   » คัมภีร์พระพุทธศาสนา

   » วิทยานิพนธ์

   » สารนิพนธ์

   » วิจัยองค์กร

   » บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ค้นหา


หน้าแรก | เพิ่มหนังสือ | ผู้แต่งตำรา  


ชื่อ ทัศนคติของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต่อการย้ายสถานที่เรียนแห่งใหม่ (วังน้อย)
ISBN 978-974-364-627-0
ภาษา ไทย
ประเภท วิจัยองค์กร
ตีพิมพ์ปี 2550
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน
ขนาด 16 หน้ายก
จำนวนหน้า 66
ผู้แต่ง/ผู้จัดพิมพ์ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส และคณะวิจัย
โรงพิมพ์ มหาจุฬาฯ
หมายเหตุ เพื่อสำรวจทัศนคติของนิสิตต่อการย้ายสถานที่เรียนแห่งใหม่ เพื่อศึกษาผลกระทบอันจะเกิดแก่นิสิตจากการย้ายสถานที่เรียนจากวัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ ไปอำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา


เนื้อหาโดยย่อ

กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย