หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หนังสือทั้งหมด

   » วิชาการ

   » ธรรมบรรณาการ

   » ประกอบการสอน

   » เอกสารประกอบประชุม

   » สูจิบัตร

   » คัมภีร์พระพุทธศาสนา

   » วิทยานิพนธ์

   » สารนิพนธ์

   » วิจัยองค์กร

   » บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ค้นหา


หน้าแรก | เพิ่มหนังสือ | ผู้แต่งตำรา  


ดูรายละเอียด
ชื่อ ทัศนคติของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต่อการย้ายสถานที่เรียนแห่งใหม่ (วังน้อย)
ISBN 978-974-364-627-0
ภาษา ไทย
ประเภท วิจัยองค์กร
ตีพิมพ์ปี 2550
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน
ขนาด 16 หน้ายก
จำนวนหน้า 66
ผู้แต่ง พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส และคณะวิจัย
โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ เพื่อสำรวจทัศนคติของนิสิตต่อการย้ายสถานที่เรียนแห่งใหม่ เพื่อศึกษาผลกระทบอันจะเกิดแก่นิสิตจากการย้ายสถานที่เรียนจากวัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ ไปอำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา


ทั้งหมด: 1 เล่ม, จำนวน : 1 หน้าจากทั้งหมด 1 หน้า,
First Page | « | 1 | »| Last Page | go to :กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th