หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หนังสือทั้งหมด

   » วิชาการ

   » ธรรมบรรณาการ

   » ประกอบการสอน

   » เอกสารประกอบประชุม

   » สูจิบัตร

   » คัมภีร์พระพุทธศาสนา

   » วิทยานิพนธ์

   » สารนิพนธ์

   » วิจัยองค์กร

   » บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ค้นหา


หน้าแรก | เพิ่มหนังสือ | ผู้แต่งตำรา  


ดูรายละเอียด
ชื่อ ประวัติและพัฒนาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ISBN -
ภาษา ไทย
ประเภท ธรรมบรรณาการ
ตีพิมพ์ปี 2558
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 5,000 เล่ม
ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 382
ผู้แต่ง คณะจัดทำหนังสือประวัติและพัฒนาการ มหาจุฬาฯ
โรงพิมพ์ บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จำกัด
หมายเหตุ ทำบุญอายุวัฒนมงคล 60 ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดูรายละเอียด
ชื่อ พัฒนาการพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ISBN
ภาษา ไทย
ประเภท ธรรมบรรณาการ
ตีพิมพ์ปี 2553
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 2,000 เล่ม
ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 221
ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ เนื่องในวโรการที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ทรงประกอบพิธีเปิดป้ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ มณฑลพิธีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ดูรายละเอียด
ชื่อ Mahachulalongkornrajavidyalaya University
ISBN
ภาษา อังกฤษ
ประเภท ธรรมบรรณาการ
ตีพิมพ์ปี 2553
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 5,000 เล่ม
ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 140
ผู้แต่ง คณะกรรมการจัดทำประวัติมหาวิทยาลัย
โรงพิมพ์ 21 เซ็นจูรี่ จำกัด
หมายเหตุ เนื่องในวโรการที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ทรงประกอบพิธีเปิดป้ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ มณฑลพิธีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓


ทั้งหมด: 25 เล่ม, จำนวน : 1 หน้าจากทั้งหมด 9 หน้า,
First Page | « | 1 2 3 4 5 6 | » | Last Page | go to :กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th