หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หนังสือทั้งหมด

   » วิชาการ

   » ธรรมบรรณาการ

   » ประกอบการสอน

   » เอกสารประกอบประชุม

   » สูจิบัตร

   » คัมภีร์พระพุทธศาสนา

   » วิทยานิพนธ์

   » สารนิพนธ์

   » วิจัยองค์กร

   » บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ค้นหา


หน้าแรก | เพิ่มหนังสือ | ผู้แต่งตำรา  


ดูรายละเอียด
ชื่อ ความจำเป็นของการเรียนภาษาบาลีในการศึกษาพระพุทธศาสนา
ISBN 978-616-300-081-1
ภาษา ไทย
ประเภท วิชาการ
ตีพิมพ์ปี 2556
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 2,200 เล่ม
ขนาด 16 หน้ายก
จำนวนหน้า 540
ผู้แต่ง ผศ.รังษี สุทนต์
โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ พิมพ์เผยแพร่ ราคาปก 200 บาทดูรายละเอียด
ชื่อ วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (Journal of Mahachula Academic Vol.2 No.1)
ISBN ISSN : 2408 1078
ภาษา ไทย
ประเภท วิชาการ
ตีพิมพ์ปี 2558
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 1,000 เล่ม
ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 286
ผู้แต่ง คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและผู้เขียนภายนอกส่วนงาน
โรงพิมพ์ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.
หมายเหตุ โครงการวารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีงบประมาณ 2558 มี 14 บทความ แบ่งเป็นบทความวิชาการ 7 บทความและบทความวิจัย 7 บทความ ราคาปก 150 บาทดูรายละเอียด
ชื่อ A Glimpse of Thai Philosophy (เหลือบมองปรัชญาไทย)
ISBN 978-616-300-092-7
ภาษา ไทย-อังกฤษ
ประเภท วิชาการ
ตีพิมพ์ปี 2557
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 1,000 เล่ม
ขนาด 16 หน้ายก
จำนวนหน้า 100
ผู้แต่ง Chinda Chandrkaew
โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ โครงการแปลตำราวิชาการแปลภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2557


ทั้งหมด: 89 เล่ม, จำนวน : 1 หน้าจากทั้งหมด 30 หน้า,
First Page | « | 1 2 3 4 5 6 | » | Last Page | go to :กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th