หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หนังสือทั้งหมด

   » วิชาการ

   » ธรรมบรรณาการ

   » ประกอบการสอน

   » เอกสารประกอบประชุม

   » สูจิบัตร

   » คัมภีร์พระพุทธศาสนา

   » วิทยานิพนธ์

   » สารนิพนธ์

   » วิจัยองค์กร

   » บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ค้นหา


หน้าแรก | เพิ่มหนังสือ | ผู้แต่งตำรา  


ดูรายละเอียด
ชื่อ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economic in Daily Life)
ISBN 978-616-300-007-1
ภาษา ไทย
ประเภท ประกอบการสอน
ตีพิมพ์ปี 2558
ครั้งที่ตีพิมพ์ 2
จำนวน 2,000 เล่ม
ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 230
ผู้แต่ง คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ โครงการจัดทำต้นฉบับรายวิชาในวิชาแกนพระพุทธศาสนาและและวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ 2553 ราคาปก 140 บาทดูรายละเอียด
ชื่อ คู่มือ นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี วิชา ธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ
ISBN 978-974-364-869-4
ภาษา ไทย
ประเภท ประกอบการสอน
ตีพิมพ์ปี 2552
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 3,000 เล่ม
ขนาด 16 หน้ายก
จำนวนหน้า 328
ผู้แต่ง คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ โครงการพัฒนาเนื้อหาและสื่อการศึกษาพระปริยัติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ราคาปก 85 บาทดูรายละเอียด
ชื่อ คู่มือ นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก วิชา วินัยมุขและกรรมบถ
ISBN 987-974-364-996-7
ภาษา ไทย
ประเภท ประกอบการสอน
ตีพิมพ์ปี 2555
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 3,000 เล่ม
ขนาด 16 หน้ายก
จำนวนหน้า 478
ผู้แต่ง คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ โครงการพัฒนาเนื้อหาและสื่อการศึกษาพระปริยัติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ราคาปก 110 บาท


ทั้งหมด: 351 เล่ม, จำนวน : 13 หน้าจากทั้งหมด 117 หน้า,
First Page | « | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | » | Last Page | go to :กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th