หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หนังสือทั้งหมด

   » วิชาการ

   » ธรรมบรรณาการ

   » ประกอบการสอน

   » เอกสารประกอบประชุม

   » สูจิบัตร

   » คัมภีร์พระพุทธศาสนา

   » วิทยานิพนธ์

   » สารนิพนธ์

   » วิจัยองค์กร

   » บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ค้นหา


หน้าแรก | เพิ่มหนังสือ | ผู้แต่งตำรา  


ดูรายละเอียด
ชื่อ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ (Buddhist Meditation IV)
ISBN 978-974-364-896-0
ภาษา ไทย
ประเภท ประกอบการสอน
ตีพิมพ์ปี 2553
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 2,000 เล่ม
ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 171
ผู้แต่ง คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ โครงการจัดทำต้นฉบับรายวิชาในวิชาแกนพระพุทธศาสนาและและวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ 2552 ราคาปก 130 บาทดูรายละเอียด
ชื่อ ปรัชญาเบื้องต้น (Introduction to Philosophy)
ISBN 978-974-364-477-2
ภาษา ไทย
ประเภท ประกอบการสอน
ตีพิมพ์ปี 2551
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 2,000 เล่ม
ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 236
ผู้แต่ง คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โรงพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวสาส์นการพิมพ์
หมายเหตุ โครงการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ปีงบประมาณ 2550 ราคาปก 160 บาทดูรายละเอียด
ชื่อ English for Public Relations (ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์)
ISBN 978-616-300-165-8
ภาษา อังกฤษ
ประเภท ประกอบการสอน
ตีพิมพ์ปี 2558
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 2,000 เล่ม
ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 250
ผู้แต่ง Dr. Theerawit Phinyonatthakarn
โรงพิมพ์ Mahachulalongkornrajavidyalaya
หมายเหตุ โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร รายวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ ปีงบประมาณ 2555 ราคาปก 140 บาท


ทั้งหมด: 351 เล่ม, จำนวน : 11 หน้าจากทั้งหมด 117 หน้า,
First Page | « | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | » | Last Page | go to :กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th