หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หนังสือทั้งหมด

   » วิชาการ

   » ธรรมบรรณาการ

   » ประกอบการสอน

   » เอกสารประกอบประชุม

   » สูจิบัตร

   » คัมภีร์พระพุทธศาสนา

   » วิทยานิพนธ์

   » สารนิพนธ์

   » วิจัยองค์กร

   » บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ค้นหา


หน้าแรก | เพิ่มหนังสือ | ผู้แต่งตำรา  


ดูรายละเอียด
ชื่อ คู่มือ ประโยค ๑-๒ อรรถถาธรรมบท ภาค ๑ แปลโดยพยัญชนะ
ISBN 978-616-300-058-3
ภาษา ไทย
ประเภท ประกอบการสอน
ตีพิมพ์ปี 2558
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 1,000 เล่ม
ขนาด 16 หน้ายก
จำนวนหน้า 242
ผู้แต่ง คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ โครงการพัฒนาเนื้อหาและสื่อการศึกษาพระปริยัติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ราคาปก ๑๐๐ บาท
downloadดูรายละเอียด
ชื่อ แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า
ISBN 978-616-300-098-9
ภาษา ไทย
ประเภท วิชาการ
ตีพิมพ์ปี 2558
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 2,000 เล่ม
ขนาด 16 หน้ายก
จำนวนหน้า 489
ผู้แต่ง พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.
โรงพิมพ์ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2558ดูรายละเอียด
ชื่อ จดหมายเปิดผนึกเล่าเรื่องปรัชญาอินเดีย
ISBN 978-616-300-127-6
ภาษา
ประเภท วิชาการ
ตีพิมพ์ปี 2558
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 1,500 เล่ม
ขนาด 16 หน้ายก
จำนวนหน้า 432
ผู้แต่ง กนกบุญ(ศ.พิเศษอดิศักดิ์ ทองบุญ)
โรงพิมพ์ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2557


ทั้งหมด: 382 เล่ม, จำนวน : 40 หน้าจากทั้งหมด 128 หน้า,
First Page | « | 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | » | Last Page | go to :กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail :