หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หนังสือทั้งหมด

   » วิชาการ

   » ธรรมบรรณาการ

   » ประกอบการสอน

   » เอกสารประกอบประชุม

   » สูจิบัตร

   » คัมภีร์พระพุทธศาสนา

   » วิทยานิพนธ์

   » สารนิพนธ์

   » วิจัยองค์กร

   » บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ค้นหา


หน้าแรก | เพิ่มหนังสือ | ผู้แต่งตำรา  


ดูรายละเอียด
ชื่อ การปกครองคณะสงฆ์ไทย ฉบับปรับปรุง (Thai Sangha Administration)
ISBN 978-616-300-088-0
ภาษา ไทย
ประเภท ประกอบการสอน
ตีพิมพ์ปี 2558
ครั้งที่ตีพิมพ์ 2
จำนวน 2,000 เล่ม
ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 330
ผู้แต่ง คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ โครงการจัดพิมพ์หนังสือทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2557 ราคาปก 170 บาทดูรายละเอียด
ชื่อ วรรณคดีบาลี ฉบับปรับปรุง (Pali Literature)
ISBN 978-974-364-847-2
ภาษา ไทย
ประเภท ประกอบการสอน
ตีพิมพ์ปี 2557
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 2,000 เล่ม
ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 192
ผู้แต่ง คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ โครงการจัดพิมพ์หนังสือทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2557 ราคาปก 130 บาทดูรายละเอียด
ชื่อ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ฉบับปรับปรุง (Introduction to Linguistices)
ISBN 978-974-364-584-6
ภาษา ไทย
ประเภท ประกอบการสอน
ตีพิมพ์ปี 2557
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 2,000 เล่ม
ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 254
ผู้แต่ง คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ โครงการจัดพิมพ์หนังสือทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2557 ราคปก 150 บาท


ทั้งหมด: 382 เล่ม, จำนวน : 35 หน้าจากทั้งหมด 128 หน้า,
First Page | « | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | » | Last Page | go to :กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail :