หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หนังสือทั้งหมด

   » วิชาการ

   » ธรรมบรรณาการ

   » ประกอบการสอน

   » เอกสารประกอบประชุม

   » สูจิบัตร

   » คัมภีร์พระพุทธศาสนา

   » วิทยานิพนธ์

   » สารนิพนธ์

   » วิจัยองค์กร

   » บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์




ค้นหา


หน้าแรก | เพิ่มหนังสือ | ผู้แต่งตำรา  


ดูรายละเอียด
ชื่อ พุทธสังคมวิทยา (Buddhist Sociology)
ISBN -
ภาษา ไทย
ประเภท วิชาการ
ตีพิมพ์ปี 2558
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 100 เล่ม
ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 142
ผู้แต่ง นันทเสนะ รัตนปาละ เขียน พระปลัดเสน่ห์ ธมฺมวโร,ดร.แปล
โรงพิมพ์ มหาจุฬาบรรณาคาร
หมายเหตุ โครงการแปลตำราวิชาการ ปีงบประมาณ 2558 พิมพ์เผยแพร่



ดูรายละเอียด
ชื่อ รู้จักพระพุทธศาสนา (Buddhism : A Very Short Introduction)
ISBN -
ภาษา ไทย
ประเภท วิชาการ
ตีพิมพ์ปี 2558
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 100 เล่ม
ขนาด 16 หน้ายก
จำนวนหน้า 102
ผู้แต่ง แดเมียม คีโอน แปล นางสาวนุชรัตน์ สิริประภาวรรณ
โรงพิมพ์ มหาจุฬาบรรณาคาร
หมายเหตุ โครงการแปลตำราวิชาการ ปีงบประมาณ 2558 พิมพ์เผยแพร่



ดูรายละเอียด
ชื่อ คู่มือ ประโยค ป.ธ.๓ อรรถถาธรรมบท ภาค ๘ แปลโดยพยัญชนะ
ISBN 978-616-300-147-4
ภาษา ไทย
ประเภท ประกอบการสอน
ตีพิมพ์ปี 2558
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 1,000 เล่ม
ขนาด 16 หน้ายก
จำนวนหน้า 294
ผู้แต่ง คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ โครงการพัฒนาเนื้อหาและสื่อการศึกษาพระปริยัติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ราคาปก ๑๔๐ บาท


ทั้งหมด: 373 เล่ม, จำนวน : 34 หน้าจากทั้งหมด 125 หน้า,
First Page | « | 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | » | Last Page | go to :



กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th