หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หนังสือทั้งหมด

   » วิชาการ

   » ธรรมบรรณาการ

   » ประกอบการสอน

   » เอกสารประกอบประชุม

   » สูจิบัตร

   » คัมภีร์พระพุทธศาสนา

   » วิทยานิพนธ์

   » สารนิพนธ์

   » วิจัยองค์กร

   » บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ค้นหา


หน้าแรก | เพิ่มหนังสือ | ผู้แต่งตำรา  


ดูรายละเอียด
ชื่อ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ (Dhamma in English)
ISBN 978-974-364-733-8
ภาษา อังกฤษ
ประเภท ประกอบการสอน
ตีพิมพ์ปี 2553
ครั้งที่ตีพิมพ์ 3
จำนวน 2,000 เล่ม
ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 90
ผู้แต่ง คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โรงพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวสาส์นการพิมพ์
หมายเหตุ โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร ปีงบประมาณ 2550 ราคาปก 80 บาทดูรายละเอียด
ชื่อ วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)
ISBN 978-974-364-768-0
ภาษา ไทย
ประเภท ประกอบการสอน
ตีพิมพ์ปี 2551
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 2,000 เล่ม
ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 276
ผู้แต่ง คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โรงพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวสาส์นการพิมพ์
หมายเหตุ โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร ปีงบประมาณ 2549 ราคาปก 180 บาทดูรายละเอียด
ชื่อ พระอภิธรรมปิฎก ฉบับปรับปรุง (Abhidhamma Pitaka)
ISBN 978-974-364-795-6
ภาษา ไทย
ประเภท ประกอบการสอน
ตีพิมพ์ปี 2558
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 2,000 เล่ม
ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 248
ผู้แต่ง คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร ปีงบประมาณ 2558 ราคาปก 160 บาท


ทั้งหมด: 381 เล่ม, จำนวน : 29 หน้าจากทั้งหมด 127 หน้า,
First Page | « | 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | » | Last Page | go to :กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th