หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หนังสือทั้งหมด

   » วิชาการ

   » ธรรมบรรณาการ

   » ประกอบการสอน

   » เอกสารประกอบประชุม

   » สูจิบัตร

   » คัมภีร์พระพุทธศาสนา

   » วิทยานิพนธ์

   » สารนิพนธ์

   » วิจัยองค์กร

   » บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ค้นหา


หน้าแรก | เพิ่มหนังสือ | ผู้แต่งตำรา  


ดูรายละเอียด
ชื่อ Visakha Puja and Vinaya
ISBN
ภาษา อังกฤษ
ประเภท วิชาการ
ตีพิมพ์ปี 2550
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน
ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 123
ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ UN Day of Vesak 2550ดูรายละเอียด
ชื่อ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๕๐
ISBN 974-575-586-9
ภาษา ไทย
ประเภท สารนิพนธ์
ตีพิมพ์ปี 2543
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 2,000 เล่ม
ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 420
ผู้แต่ง กองวิชาการ
โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุดูรายละเอียด
ชื่อ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๔๖
ISBN 974-575-829-9
ภาษา ไทย
ประเภท สารนิพนธ์
ตีพิมพ์ปี 2546
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 3,000 เล่ม
ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 426
ผู้แต่ง กองวิชาการ
โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๔๘ ปีการศึกษา ๒๕๔๔


ทั้งหมด: 391 เล่ม, จำนวน : 128 หน้าจากทั้งหมด 131 หน้า,
First Page | « | 123 124 125 126 127 128 129 130 131 | » | Last Page | go to :กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th