หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หนังสือทั้งหมด

   » วิชาการ

   » ธรรมบรรณาการ

   » ประกอบการสอน

   » เอกสารประกอบประชุม

   » สูจิบัตร

   » คัมภีร์พระพุทธศาสนา

   » วิทยานิพนธ์

   » สารนิพนธ์

   » วิจัยองค์กร

   » บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ค้นหา


หน้าแรก | เพิ่มหนังสือ | ผู้แต่งตำรา  


ดูรายละเอียด
ชื่อ สูจิบัตรพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๐
ISBN 978-974-364-645-4
ภาษา ไทย
ประเภท สูจิบัตร
ตีพิมพ์ปี 2550
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 5,000 เล่ม
ขนาด 16 หน้ายกพิเศษ
จำนวนหน้า 343
ผู้แต่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและสารนิพนธ์
โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ พิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๐ดูรายละเอียด
ชื่อ สูจิบัตรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรรมทูตสายต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา
ISBN
ภาษา ไทย
ประเภท สูจิบัตร
ตีพิมพ์ปี 2547
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 5,000 เล่ม
ขนาด 16 หน้ายก
จำนวนหน้า 64
ผู้แต่ง กองวิชาการ
โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ


ทั้งหมด: 374 เล่ม, จำนวน : 125 หน้าจากทั้งหมด 125 หน้า,
First Page | « | 120 121 122 123 124 125 | »| Last Page | go to :กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th