ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

 • ประชุมจัดตั้งสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
  ประชุมจัดตั้งสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

  ประชุมจัดตั้งสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

  ประชุมจัดตั้งสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา ... เพิ่มเติม
 • ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ ครั้
  ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

  ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

  ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ... เพิ่มเติม
 • สรงน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ รองอธิการบ
  สรงน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

  สรงน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

  สรงน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ... เพิ่มเติม
 • รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์
  รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์

  รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์

  รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ... เพิ่มเติม
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, จัดการ
  ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, จัดการความรู้, และแผนพัฒนาบุคลากร กองวิชาการ

  ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, จัดการความรู้, และแผนพัฒนาบุคลากร กองวิชาการ

  ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, จัดการความรู้, และแผนพัฒนาบุคลากร กองวิชาการ ... เพิ่มเติม

มติสภาวิชาการ


ค้นหา


  พระมหาธิติ อนุภทฺโท (พิมพ์เสน)
  ผู้อำนวยการกองวิชาการ

ข้อมูลด้านวิชาการ

 • คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มจร pdf | word
 • คู่มือการคิดภาระงานของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กอ pdf
 • เอกสารสรุปผลประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ จัดโดย สกอ. ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพมหานคร pdf
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ pdf
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ pdf
 • more+

  ร่วมแสดงความคิดเห็น