ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

 • คณะสังคมร่วมกับกองวิชาการจัดสัมมนาหาแนว
  คณะสังคมร่วมกับกองวิชาการจัดสัมมนาหาแนวทางปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี ปี ๒๕๕๘

  คณะสังคมร่วมกับกองวิชาการจัดสัมมนาหาแนวทางปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี ปี ๒๕๕๘

  คณะสังคมร่วมกับกองวิชาการจัดสัมมนาหาแนวทางปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี ปี ๒๕๕๘ ... เพิ่มเติม
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ ... เพิ่มเติม
 • ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลางและภูมิภา
  ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลางและภูมิภาค ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

  ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลางและภูมิภาค ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

  ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลางและภูมิภาค ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ... เพิ่มเติม
 • ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๑
  ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๑

  ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๑

  ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๑ ... เพิ่มเติม
 • ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลางครั้งที่ ๕
  ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลางครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

  ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลางครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

  ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลางครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ... เพิ่มเติม

ข้อมูลด้านวิชาการ

 • คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มจร pdf | word
 • คู่มือการคิดภาระงานของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กอ pdf
 • เอกสารสรุปผลประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ จัดโดย สกอ. ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพมหานคร pdf
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ pdf
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ pdf
 • more+

  ร่วมแสดงความคิดเห็น