ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

 • คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร วางพวงมาลาสัก
  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร วางพวงมาลาสักการะล้นเกล้า ร.๕

  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร วางพวงมาลาสักการะล้นเกล้า ร.๕

  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร วางพวงมาลาสักการะล้นเกล้า ร.๕ ... เพิ่มเติม
 • พิธีบำเพ็ญมหาทานทอดกฐิน วัดมหาจุฬาลงกรณร
  พิธีบำเพ็ญมหาทานทอดกฐิน วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ

  พิธีบำเพ็ญมหาทานทอดกฐิน วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ

  พิธีบำเพ็ญมหาทานทอดกฐิน วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ... เพิ่มเติม
 • อบรมหลักสูตร “การประเมินคุณภาพวารสารเข้า
  อบรมหลักสูตร “การประเมินคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑” วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้

  อบรมหลักสูตร “การประเมินคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑”

  อบรมหลักสูตร “การประเมินคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑” วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการกองวิชาการได้เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การประเมินคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑” ... เพิ่มเติม
 • ขอแสดงความไว้อาลัย...บุคลากรกองวิชาการมร
  ขอแสดงความไว้อาลัย...บุคลากรกองวิชาการมรณภาพ ดร.พระครูปลัดนายกวัฒน์ (กมล ถาวโร) ป.ธ.๔,พธ.บ.,พธ.ม.,พ

  ขอแสดงความไว้อาลัย...บุคลากรกองวิชาการมรณภาพ ดร.พระครูปลัดนายกวัฒน์ (กมล ถาวโร)

  ขอแสดงความไว้อาลัย...บุคลากรกองวิชาการมรณภาพ ดร.พระครูปลัดนายกวัฒน์ (กมล ถาวโร) ป.ธ.๔,พธ.บ.,พธ.ม.,พธ.ด. เจ้าอาวาสวัดเทพนารี เขตบางพลัด กรุงเทพ นักวิชาการศึกษา กองวิชาการ มจร ... เพิ่มเติม
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาก

  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ ... เพิ่มเติม

e-Journals

มหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙

มหาจุฬาวิชาการ จัดทำเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ตีพิมพ์ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานด้านวิจัยด้านพระพุทธศาสนา เพื่อยกมาตรฐานการเผยแพร...

รายละเอียด >>

ข้อมูลด้านวิชาการ

 • คู่มือการคิดภาระงานของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กอ pdf
 • เอกสารสรุปผลประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ จัดโดย สกอ. ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพมหานคร pdf
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ pdf
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ pdf
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ pdf
 • more+

  ร่วมแสดงความคิดเห็น