ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

 • ประชุมคณะทำงาน ในคณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนา
  ประชุมคณะทำงาน ในคณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย งานพิธีประสาทป

  ประชุมคณะทำงาน ในคณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย งานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

  ประชุมคณะทำงาน ในคณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย งานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ... เพิ่มเติม
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ... เพิ่มเติม
 • ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองวิชาการ
  ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

  ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

  ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ... เพิ่มเติม
 • รดน้ำขอพรปีใหม่ไทย
  รดน้ำขอพรปีใหม่ไทย

  รดน้ำขอพรปีใหม่ไทย

  รดน้ำขอพรปีใหม่ไทย ... เพิ่มเติม
 • การจัดการความรู้ เรื่องกระบวนการจัดทำโคร
  การจัดการความรู้ เรื่องกระบวนการจัดทำโครงการให้มีคุณภาพ

  การจัดการความรู้ เรื่องกระบวนการจัดทำโครงการให้มีคุณภาพ

  การจัดการความรู้ เรื่องกระบวนการจัดทำโครงการให้มีคุณภาพ ... เพิ่มเติม

มติสภาวิชาการ

ค้นหา

ข้อมูลด้านวิชาการ

 • คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มจร pdf | word
 • คู่มือการคิดภาระงานของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กอ pdf
 • เอกสารสรุปผลประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ จัดโดย สกอ. ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพมหานคร pdf
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ pdf
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ pdf
 • more+

  ร่วมแสดงความคิดเห็น