ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

 • ประชุมคณะทำงานเตรียมการประชุมในรูปแบบ Pa
  วันพุธ ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ห้อง ๓๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,

  ประชุมคณะทำงานเตรียมการประชุมในรูปแบบ Paperless Meeting

  วันพุธ ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ห้อง ๓๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ,ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเตรียมการ การประชุมในรูปแบบ Paperless Meeting ... เพิ่มเติม
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
  วันจันทร์ที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๑๕ น. ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้

  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

  วันจันทร์ที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๑๕ น. ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ... เพิ่มเติม
 • ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลาง ครั้งที่
  ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

  ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

  ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ... เพิ่มเติม
 • "สมโภช ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลลงกรณรา
  "สมโภช ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลลงกรณราชวิทยาลัย"

  "สมโภช ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลลงกรณราชวิทยาลัย"

  "สมโภช ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลลงกรณราชวิทยาลัย" ... เพิ่มเติม
 • ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ ครั้
  ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

  ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

  ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ... เพิ่มเติม

มติสภาวิชาการ


ค้นหา


  พระมหาธิติ อนุภทฺโท (พิมพ์เสน)
  ผู้อำนวยการกองวิชาการ

ข้อมูลด้านวิชาการ

 • คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มจร pdf | word
 • คู่มือการคิดภาระงานของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กอ pdf
 • เอกสารสรุปผลประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ จัดโดย สกอ. ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพมหานคร pdf
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ pdf
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ pdf
 • more+

  ร่วมแสดงความคิดเห็น