ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

 • มจร แต่งตั้ง'รองผอ.กองวิขาการ'
  มจร แต่งตั้ง'รองผอ.กองวิขาการ'

  มจร แต่งตั้ง'รองผอ.กองวิขาการ'

  มจร แต่งตั้ง'รองผอ.กองวิขาการ' ... เพิ่มเติม
 • คณะกรรมการโครงการจัดตั้ง “รางวัลสมเด็จพ
  คณะกรรมการโครงการจัดตั้ง “รางวัลสมเด็จพระพุฒาจารย์ อาจ อาสภมหาเถระ”

  คณะกรรมการโครงการจัดตั้ง “รางวัลสมเด็จพระพุฒาจารย์ อาจ อาสภมหาเถระ”

  คณะกรรมการโครงการจัดตั้ง “รางวัลสมเด็จพระพุฒาจารย์ อาจ อาสภมหาเถระ” ... เพิ่มเติม
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ... เพิ่มเติม
 • ผู้บริหาร บุคลากร กองวิชาการ น้อมเกล้าถว
  ผู้บริหาร บุคลากร กองวิชาการ น้อมเกล้าถวายพวงมาลา"พระบาทสมเด็จ​พระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่​หัว" รัชกาล​ท

  ผู้บริหาร บุคลากร กองวิชาการ น้อมเกล้าถวายพวงมาลา"พระบาทสมเด็จ​พระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่​หัว" รัชกาล​ที่ ๕

  ผู้บริหาร บุคลากร กองวิชาการ น้อมเกล้าถวายพวงมาลา"พระบาทสมเด็จ​พระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่​หัว" รัชกาล​ที่ ๕ ... เพิ่มเติม
 • ประชุมผู้บริหาร และบุคลากรกองวิชาการ ครั
  ประชุมผู้บริหาร และบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

  ประชุมผู้บริหาร และบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

  ประชุมผู้บริหาร และบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ... เพิ่มเติม

มติสภาวิชาการ


ค้นหา


  พระมหาธิติ อนุภทฺโท (พิมพ์เสน)
  ผู้อำนวยการกองวิชาการ

ข้อมูลด้านวิชาการ

 • 11111 pdf
 • test pdf
 • tester pdf
 • คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มจร pdf | word
 • คู่มือการคิดภาระงานของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กอ pdf
 • more+

  ร่วมแสดงความคิดเห็น