ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

 • ประชุมผู้บริหาร และบุคลากรกองวิชาการ สำน
  วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมผู้บริหาร และบุคลากรกองวิชาการ สำนักงานอธิการบ

  ประชุมผู้บริหาร และบุคลากรกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

  วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมผู้บริหาร และบุคลากรกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๔๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ... เพิ่มเติม
 • กองวิชาการจัดประชุม คณะกรรมการบริหารความ
  วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๐๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี กองวิชาการได้จัดประชุม คณ

  กองวิชาการจัดประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองวิชาการ

  วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๐๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี กองวิชาการได้จัดประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ... เพิ่มเติม
 • 'บุคลากรกองวิชาการเข้าร่วมโครงการบริหารค
  วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง ๓๐๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี บุคลากรกองวิชาการทั้ง ๓ ก

  'บุคลากรกองวิชาการเข้าร่วมโครงการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ การติดตามความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง มจร'

  วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง ๓๐๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี บุคลากรกองวิชาการทั้ง ๓ กลุ่มงานได้แก่ กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน กลุ่มงานตำราและเอกสารทางวิชาการ และกลุ่มงานคัมภีร์พุทธศาสน์ ได้เข้าร่วมโครงการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ โดย น.ส.มณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน ... เพิ่มเติม
 • รองผู้อำนวยการกองวิชาการเข้าร่วมดูงาน KM
  รองผู้อำนวยการกองวิชาการเข้าร่วมดูงาน KM ณ กองทัพเรือ

  รองผู้อำนวยการกองวิชาการเข้าร่วมดูงาน KM ณ กองทัพเรือ

  รองผู้อำนวยการกองวิชาการเข้าร่วมดูงาน KM ณ กองทัพเรือ ... เพิ่มเติม
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
  วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

  วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ ... เพิ่มเติม

e-Journals

มหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙

มหาจุฬาวิชาการ จัดทำเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ตีพิมพ์ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานด้านวิจัยด้านพระพุทธศาสนา เพื่อยกมาตรฐานการเผยแพร...

รายละเอียด >>

ข้อมูลด้านวิชาการ

 • คู่มือการคิดภาระงานของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กอ pdf
 • เอกสารสรุปผลประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ จัดโดย สกอ. ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพมหานคร pdf
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ pdf
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ pdf
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ pdf
 • more+

  ร่วมแสดงความคิดเห็น