ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

 • พระศรีคัมภีรญาณ,ศ.ดร. เป็นประธานกรรมการใ
  พระศรีคัมภีรญาณ,ศ.ดร. เป็นประธานกรรมการในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบและประกาศด

  พระศรีคัมภีรญาณ,ศ.ดร. เป็นประธานกรรมการในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบและประกาศด้านวิชาการ มจร

  พระศรีคัมภีรญาณ,ศ.ดร. เป็นประธานกรรมการในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบและประกาศด้านวิชาการ มจร ... เพิ่มเติม
 • เจ้าหน้าที่กองวิชาการกลุ่มงานคัมภีร์พุทธ
  เจ้าหน้าที่กองวิชาการกลุ่มงานคัมภีร์พุทธศาสน์รับมอบพระไตรปิฎก

  เจ้าหน้าที่กองวิชาการกลุ่มงานคัมภีร์พุทธศาสน์รับมอบพระไตรปิฎก

  เจ้าหน้าที่กองวิชาการกลุ่มงานคัมภีร์พุทธศาสน์รับมอบพระไตรปิฎก ... เพิ่มเติม
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการร่วมประชุมคณะกรรมกา
  ผู้อำนวยการกองวิชาการร่วมประชุมคณะกรรมการจัดตารางสอนและตารางสอบ

  ผู้อำนวยการกองวิชาการร่วมประชุมคณะกรรมการจัดตารางสอนและตารางสอบ

  ผู้อำนวยการกองวิชาการร่วมประชุมคณะกรรมการจัดตารางสอนและตารางสอบ ... เพิ่มเติม
 • ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่กองวิชาการได้เข
  วันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่กองวิชาการได้เข้าร่วม โครงการจัดการความรู้

  ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่กองวิชาการได้เข้าร่วม โครงการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

  วันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่กองวิชาการได้เข้าร่วม โครงการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องสันติศึกษา สถาบันภาษา อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย ... เพิ่มเติม
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการร่วมประชุมคณะกรรมกา
  ผู้อำนวยการกองวิชาการร่วมประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

  ผู้อำนวยการกองวิชาการร่วมประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

  ผู้อำนวยการกองวิชาการร่วมประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ... เพิ่มเติม

e-Journals

มหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙

มหาจุฬาวิชาการ จัดทำเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ตีพิมพ์ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานด้านวิจัยด้านพระพุทธศาสนา เพื่อยกมาตรฐานการเผยแพร...

รายละเอียด >>

ข้อมูลด้านวิชาการ

 • คู่มือการคิดภาระงานของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กอ pdf
 • เอกสารสรุปผลประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ จัดโดย สกอ. ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพมหานคร pdf
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ pdf
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ pdf
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ pdf
 • more+

  ร่วมแสดงความคิดเห็น